Mục tiêu của UEFA Champions League-3!Barbuste Barcelona Barcelona 3-0 Chiến thắng trong SPBO Live Score

Mục tiêu của UEFA Champions League-3!Gót chân của Foot Foot đã phá vỡ chiến thắng 3-0 của Barcelona [SPBO Live Sccore]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 12: Thời gian Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 12, ngày 21 tháng 12Đấu trường Grupa, Barcelona