Vòng5,SàiGònLeague:ĐệnhấtphủimiềnTây“tặngquà”PhunhânQuốcMichel

Cú đúp của “đệ nhất phủi miền Tây” – Hiếu Cà Mau đã về chiến thắng 2-1 của Quốc An – Quốc Michel trước TP Entertaiment ở vòng 5. Điều đặc biệt, đấy cũng là ngày ông bầu Quốc Michel tổ chức sinh nhật cho người bạn “chung giường” Kim Yến của mình.