Olympic Tokyo sẽ được tổ chức theo hướng đơn giản hóa

Olympic Tokyo sẽ được tổ chức theo hướng đơn giản hóa

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và các nhà tổ chức Nhật Bản đã xác định 200 mục nhằm đơn giản hóa Thế v