Haaland và màu xanh hy vọng ở Man City

Haaland và màu xanh hy vọng ở Man City

Haaland bắt đầu sự nghiệp ở Man City trong trận đấu dưới cơn bão tại Wisconsin hôm 23/7. Nhưng anh c